Tarife de transport 2020 - 2021

Tarife de transport 2020 - 2021

Reg.(UE) 460

Descriere

Informatii/link catre informatii

Informatii publicate inainte de licitatiile anuale pentru serviciile de transport al gazelor naturale

Art. 29 (a)

informatii pentru produsele ferme de rezervare de capacitate (tarif de rezerva, multiplicatori, factori sezonieri)

Tarifele de rezerva in PI Csanadpalota

Tarifele de rezerva in PI Giurgiu Ruse, Isaccea 1 și Negru Voda 1

Multiplicatorii si factorii sezonieri utilizati

Art. 29 (b)

informatii pentru produsele intreruptibile de rezervare de capacitate 

Produsele de capacitate standard pentru capacitate intreruptibila

Reg.(UE) 470

Descriere Informații / link către informații
Art. 30 (1)(a) Informatii privind parametrii utilizati in cadrul metodologiei aplicate de stabilire a preturilor de referinta, care sunt legati de caracteristicile tehnice ale sistemului de transport Capacitatea tehnica in punctele de intrare

Capacitatea tehnica in punctele de iesire

Capacitatea contractata estimata

Cantitatea si directia fluxului de gaze pentru punctele de intrare si iesire si ipotezele conexe
Scenariu pentru fluxul de gaze in ziua de varf
Reprezentarea structurala a retelei cu un nivel adecvat de detaliu si informatii tehnice suplimentare cu privire la reteaua de transport
Art. 30 (1)(b)(i) Venitul autorizat sau venitul tinta, sau ambele tipuri de venit ale OTS Venitul aprobat al OST pentru perioada 01.10.2020-30.09.2021 si evolutia de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(ii) Informatii referitoare la modificarile de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(iii)

Informatii cu privire la urmatorii parametrii: tipurile de active incluse in RAB si valoarea lor agregata, costul de capital si metodologia de calculare a acestuia, cheltuielile de capital, cheltuielile operationale, mecanisme de stimulare si obiective in materie de eficienta, indicii de inflatie

Parametrii utilizati la stabilirea venitului OTS
Art. 30 (1)(b)(iv,v)

Informatii privind venitul aferent activitatii de transport, inclusiv urmatoarele raporte pentru venitul OTS: raportul capacitate/volumetric, raportul intrare/iesire si raportul dintre utilizarea retelei in iteriorul sistemului si utilzarea retelei intre sisteme de transport

Indicatori privind venitul total aprobat pentru perioada oct.2020-sept.2021

Art. 30 (1)(b)(vi) Informatii cu privire la reconcilierea contului de regularizare Reconcilierea contului de regularizare

Art. 30 (1)(b)(vii)

Informatii cu privire la utilizarea preconizata a primei de licitatie Utilizarea preconizata a primei de licitatie
Art. 30 (1)(c) Informatii privind tarifele de transport si alte tarife decat cele de transport, insotite de informatii relevante legate de determinarea acestora Informatii privind tarifele aprobate pentru perioada 01.10.2020-30.09.2021
Art. 30 (2)(a) Informatii cu privire la variatia tarifelor si la posibila evolutie viitoare Evolutia tarifelor aprobate in perioada perioada 01.10.2019-30.09.2021
Estimari privind posibila evolutie viitoare a tarifelor in cadrul celei de a patra perioade de reglementare

Art. 30 (2)(b)

Model simplificat de calcul al tarifelor de transport insotit de explicatii privind modul de utilizare al acestuia

Model simplificat de calcul al tarifelor de transport