Legislatie

LEGI

 1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485/16.07.2012), cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Legea petrolului nr. 238/07.06.2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/15.06.2004), cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 346/03.12.2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/07.12.2007).

REGULAMENTE (CE)/(UE)

 1. Regulamentul (CE) nr. 715/2009 din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (J.O.U.E. nr. L 211/14.08.2009), cu modificarile ulterioare.
 2. Regulamentul (CE) nr. 713/2009 din 13 iulie 2009 de instituire a Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (J.O.U.E. nr. L 211/14.08.2009).
 3. Regulamentul (UE) nr. 994/2010 din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (J.O.U.E. nr. L 295/12.11.2010).
 4. Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (J.O.U.E. nr. L 326/08.12.2011)
 5. Regulamentul (UE) nr. 312/2014 din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz (J.O.U.E nr. L 91/27.03.2014).
 6. Regulamentul (UE) nr. 703/2015 din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de reţea pentru normele privind interoperabilitatea şi schimbul de date (J.O.U.E. nr. L 113/01.05.2015).
 7. Regulamentul (UE) nr. 459/2017 din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (J.O.U.E. nr. L 72/17.03.2017).
 8. Regulamentul (UE) nr. 460/2017 din 16 martie 2017 de stabilire unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor (J.O.U.E. nr. L 72/17.03.2017).
 9. Regulamentul (UE) nr. 1938/2017 din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (J.O.U.E. nr. 280/28.10.2017).

AUTORIZARE SI LICENTIERE

 1. Ordinul presedintelui ANRE nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427/15.07.2013).
 2. Ordinul presedintelui ANRE nr. 83/10.09.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati în sectorul gazelor naturale. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.692/22.09.2014).
 3. Ordin al președintelui ANRe nr. 98 din 25.06.2015 - privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor.
 4. Ordinul președintelui ANRE nr. 172/26.09.2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate associate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856/09.10.2018).

CERTIFICARE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 3/22.01.2014 privind aprobarea certificarii Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias ca operator de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60/23.01.2014).
 2. Lega nr. 117/11.07.2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527/16.07.2014).
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 72/06.08.2014 privind aprobarea certificării Societății Naționale de transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. ca operator de transport și de sistem al Sistemului național de transport al gazelor naturale. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613/19.08.2014).
 4. OUG nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920/17.12.2014).

ACORDUL DE CONCESIUNE

 1. H.G. nr. 668/20.06.2002 privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Medias (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486/08.07.2002), cu modificarile ulterioare.

RACORDAREA LA SISTEMUL NAȚIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

 1. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 82 din 06.09.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14.09.2017).
 2. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 21 din 23.01.2018 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111/05.02.2018).
 3. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 71 din 18.04.2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386/04.05.2018), cu modificările și completările ulterioare.
 4. H.G. nr. 326 din 10.05.2018 privind abrogarea H.G. nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412/15.05.2018).
 5. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96 din 25.05.2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512/21.06.2018), cu modificările ulterioare.
 6. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 97 din 25.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și de modificare a unor ordine ale preşedintelui ANRE (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447/29.05.2018).

TARIFE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr. 34 din 19.07.2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 25.07.2016)

 2. Ordinul președintelui ANRE nr. 40 din 10.08.2016 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1 – Negru Vodă 1. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617/11.08.2016)

 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 43 din 24.08.2016 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea1 - Negru Vodă1(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25.08.2016).

 4. ORDIN al Președintelui ANRE nr.73 din 02.08.2017 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul Președintelui ANRE nr.40/2016 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea1 - Negru Vodă1 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 04.08.2017).

 5. ORDIN al președintelui ANRE nr.98 din 29.05.2018 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport gaze naturale prin Sistemul național de transport (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30.05.2018).

 6. ORDIN al președintelui ANRE nr.99 din 29.05.2018 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul președintelui ANRE nr.40/2016 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30.05.2018).

 7. Ordinul președintelui ANRE nr. 41 din 15.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211/18.03.2019)

 8. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61 din 23.05.2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale și pentru suspendarea aplicabilității unor dispoziții din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/24.05.2019)

 9. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 64 din 30.05.2019 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat, a ratei anuale de crestere a eficientei economice si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432/31.05.2019).

 10. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 208 din 20.11.2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 41/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942/25.11.2019)

AVIZE

 1. Ordinul comun al ministrului economiei si comertului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si ministrului administratiei si internelor nr. 47/1.203/509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611/29.08.2003).

STANDARD DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT SI DE SISTEM AL GAZELOR NATURALE

 1. Ordinul președintelui ANRE nr.161 din 26.11.2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919/11.12.2015)

REGLEMENTARI TEHNICO-COMERCIALE

 1. Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/05.06.2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358/17.06.2013).
 2. Ordinul presedintelui ANRE nr. 56/03.06.2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale în unitati volumetrice la facturarea în unitati de energie (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441/12.06.2008).
 3. Ordinul presedintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489/01.07.2008), cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul presedintelui ANRE nr. 36/19.07.2016 privind stabilirea modalitatii de determinare anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale
 5. Ordinul presedintelui ANRE nr. 12/ 13.03.2013 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul. (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138/ 15.03.2013)
 6. Ordinul presedintelui ANRE nr. 79 din 30.10.2013 (publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707/18.11.2013).
 7. CONVENTIE – CADRU privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenti punctelor fizice de intrare în/iesire din Sistemul National de Transport al gazelor naturale. 
 8. ORDIN al președintelui ANRE nr. 118 din 20.12.2013 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și executția conductelor de transport gaze naturalae (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171/10.03.2014)
 9. Ordinul președintelui ANRE nr. 160/19.12.2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici și clienții noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937/22.12.2014).
 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 143/03.12.2014 privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881/04.12.2014)
 11. Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.354/02.11.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct în Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.165/09.12.2004).
 12. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 169/18.01.2008 privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132/20.02.2008).
 13. Ordinul nr. 113 /2125 / 2008 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al ministrului economiei si finantelor pentru numirea Comisiei de solutionare a solicitarilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533/15.07.2008).
 14. Ordinul nr. 123 / 2971 /2008 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitarilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 /17.10.2008).
 15. Ordinul nr. 4 /2009 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de înalta presiune (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 /18.02.2008)
 16. Metodologia de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017 și modificată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2020.

CODUL RETELEI

 1. Ordinul presedintelui ANRE nr. 16/2013 privind aprobarea Codului Retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 /29.03.2013)
 2. Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Codul retelei pentru Sistemul National de Transportal gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial Al Romaniei, Partea I, Nr.32/15.1.2014)
 3. Ordinul presedintelui ANRE nr. 53/2014 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478/28.06.2014)
 4. Ordinul presedintelui ANRE nr. 88/2014 privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709/29.09.2014)
 5. Ordinul președintelui ANRE nr. 155/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806/29.10.2015).
 6. Ordinul președintelui ANRE nr. 160/2015 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893/27.11.2015)
 7. ORDIN al președintelui ANRE nr. 14 din 30.03.2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239/31.03.2016)
 8. Ordinul președintelui ANRE nr. 44/26.08.2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1-4, art. 10 și 11 din Ordinul președintelui ANRE nr. 14/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662/29.08.2016)
 9. Ordinul președintelui ANRE nr. 75/28.10.2016 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866/31.10.2016)
 10. Ordinul președintelui ANRE nr. 36/17.05.2017 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393/25.05.2017)
 11. Ordinul președintelui ANRE nr. 69/04.04.2018 privind completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314/10.04.2018)
 12. Ordinul președintelui ANRE nr. 161/01.08.2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681/06.08.2018)

 13. Ordinul președintelui ANRE nr. 167/05.09.2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801/19.09.2018)

 14. Codul rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale – RO (actualizat la 28.07.2020)

 15. Anexa nr. 11 la Codul retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale
 16. The Network Code for the National Gas Transmission System  – EN - English Version (actualizat la 28.07.2020)
 17. ORDINUL nr. 204/14.12.2018 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
 18. ORDINUL nr. 35/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare a Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164/01.03.2019)
 19. ORDIN nr. 52 din 17 aprilie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301/18.04.2019)

REGULAMENTUL (UE) NR. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz

 1. DECIZIA nr. 2296/11.11.2015 privind aprobarea Raportului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz.
 2. RAPORT privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz.

DIVERSE

 1. Decizia presedintelui ANRGN nr. 620/30.04.2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata interna de gaze naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416/10.05.2004).
 2. Ordinul ANRE nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei.
 3. Ordinul președintelui ANRE nr. 162/19.12.2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 bis/16.01.2014)
 4. ORDIN al președintelui ANRE nr. 85 din 10.09.2014 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 18.09.2014).