Laboratorul de diagnosticare

PREZENTAREA LABORATORULUI DIAGNOSTICARE CONDUCTE

 • Executa proiecte de protecţie catodica pe conducte îngropate
 • Dotat cu aparatură performantă, autolaborator şi personal calificat pentru desfăşurarea activităţilor specifice protecţiei catodice :

ACTIVITATE

 • Măsurarea agresivităţii solului;
 • Măsurarea rezistivităţii solului;
 • Măsurarea pH-ului solului;
 • Măsurarea grosimii de perete şi a grosimii izolaţiei;
 • Determinarea tensiunii de străpungere a izolaţiei.

                                                                                                                                                                                     

 • Determinarea traseului conductei îngropate indiferent de calitatea izolaţiei şi a adâncimii de îngropare a acesteia pe o lungime infinita;
 • Determinarea traseelor conductelor îngropate paralele cu cea investigată;
 • Determinarea defectelor de izolaţie a conductelor îngropate prin măsurători nedistructive,de la suprafaţa solului (inclusiv marcarea defectelor prin coordonate GPS);
 • Măsurarea calităţii izolaţiei la subtraversări de ape, drumuri, etc.

 

 • Determinarea aderenţei izolaţiei înainte de îngroparea conductelor
 • Determinarea stării protecţiei catodice pentru o conductă nouă
 • Stabilirea traseului conductelor prin coordonate GPS cu eroare mai mică de 1 c