Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu

TRANSGAZ are stabilită o politică integrată de management pentru a realiza în mod sistematic performanțe în domeniul calității, mediului, securității și sănătății în muncă și energetic.

TRANSGAZ și-a dezvoltat un sistem de management integrat, prin care asigură un control eficace asupra proceselor, minimizarea riscurilor și identificarea oportunităților. Sistemul de management integrat contribuie la obținerea de rezultate care conduc la dezvoltarea sustenabilă a afacerii și a unui nivel înalt de satisfacție a clienților.

Drept recunoaștere a demersurilor de creștere a competitivității și îmbunătățire a performanței, TRANSGAZ își menține certificarea în urma auditului de supraveghere nr. 1 din septembrie 2022 în conformitate:

  • cu standardul internațional de calitate - ISO 9001:2015;
  • cu standardul internațional de mediu - ISO 14001:2015;
  • cu standardul SSM- ISO 45001:2018;

Conform Calendarului cu principalele activități aferente anului 2023 pentru îmbunătățirea continuă a adecvării și eficacității SMI CMSSM, toate activitățile au drept scop creșterea performanței globale a SMI CMSSM.

TRANSGAZ a stabilit programe de monitorizare anuale a surselor de poluare cu impact asupra mediului înconjurător, în conformitate cu cerințele din autorizațiile de profil deținute.

Comunicarea informațiilor și a realizării obligațiilor de conformare către autoritățile competente, este concretizată prin Raportul anual de mediu al societății.

Transgaz acordă  o deosebită importanță îmbunătățirii continue a performanței de securitate și sănătate în muncă prin identificarea pericolelor pentru fiecare loc de muncă/ post de lucru, ținerea sub control a propriilor riscuri prin evaluarea rezultatelor tratării riscurilor și valorificarea oportunităților, a realizării obiectivelor, a conformării cu cerințele legale și a acțiunilor corective la neconformitățile identificate.

În scopul prevenirii rănirii, îmbolnăvirii determinate de muncă, și asigurării locurilor de muncă sigure și sănătoase, societatea desfășoară următoarele activități, precum:

  • supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor;
  • asigurarea echipamentului individul de protecție și materiale igienico – sanitare;
  • efectuarea controalelor planificate în scopul îmbunătățirii sănătății și securității în muncă;
  • instruirea pentru conștientizarea lucrătorilor, contractanților, vizitatorilor privind riscurile de securitatea și sănătatea în muncă.