Cercetare si dezvoltare

I.OBIECTIVE

 • Creşterea fiabilităţii şi siguranţei în funcţionarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale;
 • Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport;
 • Asigurarea continuă, la parametrii contractaţi ai gazelor naturale la consumatori;
 • Creşterea productivităţii muncii în activitatea de transport gaze naturale.

II.DIRECŢII DE CERCETARE

 • Inginerie tehnologică pentru lucrări de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de transport gaze naturale;
 • Dezvoltarea tranzitului internaţional de gaze naturale;
 • Diversificarea surselor externe de aprovizionare cu gaze naturale;
 • Modernizarea echipamentelor;
 • Modernizarea staţiilor de comprimare gaze naturale;
 • Modernizarea staţiilor de reglare şi măsurare gaze naturale;
 • Modernizarea odorizării gazelor naturale;
 • Reducerea consumurilor tehnologice;
 • Diminuarea vârfurilor de consum;
 • Creşterea randamentelor în instalaţiile de utilizare gaze naturale;
 • Eficienţa şi conservarea energiei;
 • Elaborarea de normative şi prescripţii tehnice specifice activităţii de transport gaze naturale.

In perioada 1997-2004 activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. s-a desfăşurat, in principal, prin intermediul Sucursalei de Cercetare si Proiectare pentru Transport Gaze Naturale Mediaş.

Luând in considerare valorile exprimate in USD, se remarca o creştere a volumului activităţii pe total cu 36% in perioada 2001-2004 fata de 1997-2000. Aceasta creştere se datorează dezvoltării activităţilor de cercetare-dezvoltare, respectiv creşteri activităţii de cercetare cu 42% si a activităţii de proiectare cu 31%. In ceea ce priveşte activitatea de cercetare se remarca o creştere cu 62% a ponderii finanţării acesteia din surse proprii TRANSGAZ.

Urmare a activităţii de cercetare desfăşurate, in perioada 1997-2004 au fost asimilate o serie de produse, astfel:

In perioada 1997-2000 s-au asimilat un număr de 8 produse, după cum urmează:

 • în anul 1997, in cadrul temei A.5: Sisteme şi echipamente de automatizare şi protecţie avansate. Studii şi cercetări privind realizarea într-o concepţie unitară a unor sisteme, instalaţii şi echipamente de automatizare locală s-au asimilat:
  • Robinet de reglare pneumatic normal închis şi normal deschis.
  • Robinet de reglare pneumatică tripoziţional.
 • în anul 1998, in cadrul temei A.3: Studii şi cercetări privind preluarea vârfurilor de consum gaze, prin utilizarea în procesele de ardere a amestecului propan-aer-gaze naturale s-au asimilat:
  • Arzător cu aer insuflat şi aer aspirat cu amestec propan-aer-gaze naturale.
 • în anul 1999, in cadrul temei A.3: Studii şi cercetări privind conservarea mediului prin diminuarea emisiilor de NO x şi CO rezultate din procesele de ardere a gazelor naturale s-au asimilat:
  • Arzător radiant cu aer aspirat cu emisii reduse de NO x şi CO.
  • Instalaţie automată de odorizare gaze prin metoda injecţiei.
 • în cadrul temei A.1: Studiu privind utilizarea eficientă a combustibilului în procesele de ardere la încălzitoarele de gaze naturale din industria gazieră s-a asimilat:.
  • Opritor de flacără pentru încălzitoarele de gaze naturale.
 • în anul 2000, in cadrul temei A.9: Studii şi cercetări privind utilizarea propanului în sistemul de alimentare cu gaze a localităţilor care înregistrează vârfuri ridicate de consum în perioadele reci s-a asimilat:
  • Instalaţie de ardere având funcţionare cu amestec de gaze naturale-propan-aer.
 • în cadrul temei A.10: Studii şi cercetări privind protecţia mediului prin diminuarea emisiilor poluante, rezultate din procesele de ardere a gazelor naturale s-a asimilat:
  • Arzător toroidal cu flacără radiantă având emisii poluante scăzute.

In perioada 2001-2004 s-au asimilat un număr de 16 produse, după cum urmează:

 • în anul 2001, in cadrul Programului de Cercetare – Dezvoltare al TRANSGAZ pe anul 2001 s-au asimilat:
  • recipiente pentru încărcare, stocare, manipulare, transport şi alimentare cu odorizant la instalaţiile de odorizare a gazelor.
  • Separator ciclon prevăzut cu dispozitiv automat de evacuare din instalaţiile de separare.
 • în anul 2002, in cadrul Programului de Cercetare – Dezvoltare al TRANSGAZ pe anul 2002 s-au asimilat:
  • Asimilarea unei game de indicatoare magnetice de nivel şi dispozitive de evacuare automată a lichidelor din separatoarele verticale şi orizontale Pn.25; 40 şi 64 bar.
  • Asimilarea unui SRM tipizat, echipat cu elemente compatibile SCADA.
  • Asimilarea unui separator de ulei pentru staţiile de comprimare şi staţiile de reglare-măsurare gaze.
 • în anul 2003, in cadrul Programului de Cercetare – Dezvoltare al TRANSGAZ pe anul 2003 s-au asimilat:
  • Instalaţie automată de odorizare a gazelor prin eşantionarea debitului de gaze.
  • Dispozitiv pentru încălzirea gazului de comandă la pilotul regulatorului de gaze din SRM-uri, fără aport de energie.
  • Asimilarea unor încălzitoare indirecte de gaze pentru SRM-urile existente.
 • în anul 2004, in cadrul Programului de Cercetare – Dezvoltare al TRANSGAZ pe anul 2004 s-au asimilat:
  • Dispozitiv de siguranţă pentru blocare la sub şi suprapresiune Dn.50, echipat cu senzor inductiv de rotaţie.
  • Robinet regulator normal închis Dn.25, Pn.64, echipat cu un senzor de proximitate magneto-inductiv.
  • Regulator de presiune cu acţionare directă pentru gaze echipat cu două sesizoare de proximitate magneto-inductive.
  • Supapă de siguranţă la suprapresiune echipată cu două sesizoare de proximitate magneto-inductive.
  • Robinet de descărcare cu diafragmă servo-controlată, echipat cu sesizor inductiv cu semnal unificat pentru mişcări de translaţie.
  • Robinet cu ventil sferic cu acţionare manuală echipat cu sesizor inductiv de rotaţie (unghiular).
  • Robinet cu sertar din oţel turnat cu tijă ascendentă echipat cu două sesizoare de proximitate magneto-inductive.
  • Robinet cu sertar din oţel turnat echipat cu două sesizoare de proximitate magneto-inductive.

DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT

Principalele direcţii de dezvoltare

 • Reconsiderarea sistemului naţional de transport;
 • Reabilitarea sistemului naţional de transport gaze naturale;
 • Dezvoltarea si modernizarea sistemului naţional de transport în noi zone de consum;
 • Interconectarea sistemului de transport gaze din România cu sistemele similare ale ţârilor învecinate, în scopul diversificării surselor de aprovizionare din import;
 • Dezvoltarea activităţii de tranzit a gazelor naturale.