Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Modelul de echilibrare: zilnica

Informatii cu privire la echilibrare:
Zilnic ,in intervalul 14.00 – 14.30, se calculeaza dezechilibrele zilnice initiale pentru ziua Z-1.
Dupa ora 14.30, utilizatorii de retea trebuie sa imparta dezechilibrul zilnic initial pe tipuri de clienti: CC, NC, PET.
In Z+1 de la ora 14.30 la ora 17.00 se efectueaza tranzactii pe Piata de echilibrare.
In Z+1 in intervalul 17.30 – 18.00 se calculeaza dezechilibrele zilnice finale.
Informatiile cu privire la dezechilibrul zilnic initial si final sunt la dispozitia utilizatorilor de retea prin intermediul platformei GMOIS.

Frecventa de comunicare a informatiilor cu privire la echilibrare:
Zilnic.

Tarifele de dezechilibru:
Tarifele de dezechilibru se calculeaza in conformitate cu prevederile Codului retelei – art. 102.

Regimul de plata:
Lunar, pana in data de 15, se emit facturile aferente dezechilibrelor de tip deficit aferente lunii L-1 cu scadenta la 15 zile.