Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Modelul de echilibrare: zilnica

 

Informatii cu privire la echilibrare:
Zilnic:

In intervalul 14:00 – 14:30, se calculeaza dezechilibrele zilnice initiale pentru ziua Z-1;
De la ora 15:00 la ora 17:00 se efectueaza tranzactii pe Piata de echilibrare cu dezechilibrele zilnice initiale din ziua Z-1;
In intervalul orar 17:30 – 18:00 se calculeaza dezechilibrele zilnice finale pentru ziua Z-1;
Informatiile cu privire la dezechilibrul zilnic initial si final sunt la dispozitia utilizatorilor de retea prin intermediul platformei GMOIS.

 

Frecventa de comunicare a informatiilor cu privire la echilibrare:
Zilnic.

 

Tarifele de dezechilibru:
Tarifele de dezechilibru se calculeaza in conformitate cu prevederile Codului retelei – art. 102.

 

Regimul de plata:
Lunar, pana in data de 15, se emit facturile aferente dezechilibrelor de tip deficit aferente lunii L-1 cu scadenta la 15 zile.