Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Reguli de echilibrare si tarife de dezechilibru

Modelul de echilibrare: zilnica

 

Informatii cu privire la echilibrare:

Zilnic:
In intervalul orar 14:00 – 14:30 din ziua D, se calculeaza dezechilibrele zilnice initiale pentru ziua D-1;
In intervalul orar 15:00 – 17:00 din ziua D+1, se efectueaza tranzactii pe Piata de echilibrare cu dezechilibrele zilnice initiale din ziua D-1;
In intervalul orar 17:15 – 18:00 din ziua D+1, se calculeaza dezechilibrele zilnice dupa piata de ecilibrare (PE) pentru ziua D-1;
Dezechilibrele zilnice finale facturabile sunt disponibile in platforma GMOIS incepand cu data de 15 a luni urmatoare, conform Art.86 din Codul retelei;
Informatiile cu privire la dezechilibrele zilnice initiale, dezechilibrele dupa PE si dezechilibrele finale, sunt la dispozitia utilizatorilor de retea prin intermediul platformei GMOIS.

Frecventa de comunicare a informatiilor cu privire la echilibrare:
Zilnic.

 

Tarifele de dezechilibru:
Tarifele de dezechilibru se calculeaza in conformitate cu prevederile Codului retelei – art. 102.

 

Regimul de plata:

Lunar, pana in data de 15, se emit facturile aferente dezechilibrelor aferente lunii M-1 cu scadenta la 15 zile.