Politica CSR

Consecventă principiului aplicării unui management responsabil în îndeplinirea misiunii asumate, TRANSGAZ conştientizează importanţa faptului că, uneori, o susţinere financiară pentru o cauză nobilă sau pentru un scop important, este vitală şi de aceea prin programele şi proiectele de responsabilitate socială (CSR) iniţiate, se implică activ în viaţa comunităţii, demonstrându-şi astfel statutul de "bun cetăţean".

Rolul esenţial pe care TRANSGAZ îl are în domeniul energetic din România şi din Europa se completează în mod firesc cu dorinţa acesteia de a veni în sprijinul nevoilor reale ale tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers al activităţii sale.

Parte componentă a strategiei sale de dezvoltare durabilă, politica de responsabilitate socială are ca obiectiv creşterea permanentă a gradului de responsabilizare al companiei faţă de salariaţi, acţionari, parteneri, comunitate şi mediu cât şi eficientizarea impactului programelor CSR iniţiate în acest scop.

Politica TRANSGAZ în ceea ce priveşte responsabilitatea socială corporativă se bazează pe un set de principii care definesc această interacţiune dintre companie pe de o parte şi salariaţi, acţionari, parteneri, comunitate şi mediu, pe de altă parte.

TRANSGAZ se implică în viața comunității atât prin acțiunile de sponsorizare și ajutoarele financiare umanitare acordate cât și prin proiectele de responsabilitate socială corporativă inițiate începând cu anul 2010.

Domeniile prioritare în care TRANSGAZ s-a implicat, se implică și se va implica din punct de vedere social sunt: dezvoltarea durabilă a comunităţii, educaţie, sport, artă şi cultură, acţiuni umanitare, sănătate, mediu.

Urmărind implementarea principiilor Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, la care, în urma listării la bursă a acţiunilor companiei, TRANSGAZ a aderat în anul 2008, compania iși propune ca, treptat, să adopte și să integreze în modelul său de afaceri cele mai bune practici în materie de CSR, așa fel încât să crească atât eficiența actului de management, cât și valoarea companiei, prin intărirea gradului de încredere al angajatilor, actionarilor, partenerilor și comunității în potențialul său economic și social.

Prin toate obiectivele propuse în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă, precum și prin acțiunile de voluntariat, de sponsorizare și donații întreprinse, TRANSGAZ se angajează în mod etic și contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la dezvoltarea sustenabilă a economiei și la coeziunea socială, îmbunătăţind în acelaşi timp, atât calitatea vieţii salariaţilor şi a familiilor acestora cât şi a comunităţilor locale şi a societăţii în care își desfășoară activitate.