35 de ani de Tranzit

 

În perioada 14 – 17 Octombrie 2009, s-a sărbătorit la Constanţa – locul de unde s-a coordonat în permanenţă tranzitul gazelor naturale pe teritoriul vamal al României – împlinirea a 35 de ani de la începutul activităţii de tranzit internaţional al gazelor naturale din Federaţia Rusă, care intră în România pe la Staţia de Măsurare Gaze Isaccea şi ies prin Staţia de Măsurare Gaze Negru Vodă, spre Bulgaria şi mai apoi, spre alte ţări de pe culoarul balcanic.

Evenimentul s-a bucurat de o largă participare, fiind prezenţi specialişti din industria gazieră de la Companiile de resort, TRANSGAZ, ROMGAZ, Distributiile de gaze naturale, cât şi reprezentanţi ai tuturor firmelor de construcţii si instalaţii care, de-a lungul anilor, au executat, sau au contribuit, atât la realizarea sistemelor de tranzit cât şi la mentenaţa şi modernizarea acestora.

Evenimentul a fost onorat şi de prezenţa reprezentanţilor companiilor de tranzit gaze naturale din Rusia, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Turcia, Grecia şi Macedonia.

Salutăm şi cu această ocazie, cu bucurie şi respect, prezenţa unora dintre foştii directori ai industriei gaziere din România, acum pensionari. Am apreciat şi ne-am bucurat în egală măsură, de prezenţa reprezentanţilor Ministerului Economiei, cât şi ai autorităţilor locale.

Aniversarea a fost de asemenea evidenţiată şi prin lansarea unei emisiuni filatelice, care prin simbolurile selectate, a adus un omagiu suplimentar realizării sistemelor de transport prin conductele de tranzit cât şi activităţii de mentenanţă a acestora.  

TRANZITUL gazelor naturale din Federaţia Rusă pe culoarul balcanic, se realizează în prezent pe teritoriul României, printr-un sistem complex de conducte de transport şi echipamente de filtrare şi măsurare, capacitatea acestora fiind de 28 mld. m.c. / an.

Sistemul de transport pentru prima conductă, denumită „TRANZIT I – Bulgaria”,  considerat la vremea respectivă unicat, a fost proiectat de ICPTG Câmpina - Secţia Ploieşti, montajul şi execuţia făcându-se de către ICIM Braşov, actualul CONDMAG - Braşov, în perioada trim. IV 1971 şi trim. II 1974.
Punerea în funcţiune a avut loc între 23 Iulie 1974 - data la care s-a deschis  robinetul pe malul stâng al Dunării şi 07 August 1974 - când s-a deschis robinetul de ieşire al staţiei de măsură Negru Vodă.

Sistemul de transport prin cea de a doua conductă, “TRANZIT II – Turcia”, proiectat de către ICPTG Câmpina - Secţia Proiectare Gaze Braşov, a fost o investiţie total românească, coordonată de Ministerul Petrolului, lucrările de construcţii-montaj fiind încredinţate, firmelor specializate în astfel de lucrări, IMCM Brasov, TCIP Ploieşti, TMUCB Bucureşti, care, în perioada 1987-1989 reuşesc să termine acest obiectiv.

Cel de-al treilea sistem de tranzit, denumit “TRANZIT III – Turcia” s-a realizat, avându-se în vedere opţiunea GAZPROM – Rusia de extindere a capacităţilor de tranzit pe teritoriul României a gazelor naturale din Federaţia Rusă spre ţările din zona balcanică.  Proiectul, de o complexitate deosebită, a fost elaborat de către Sucursala de Cercetare şi Proiectare din TRANSGAZ S.A.

Construcţia acestui obiectiv, a fost încredinţată - prin hotărâre de guvern - unui consorţiu de 5 firme specializate (AMARAD Arad, CONDMAG Braşov, INSPET Ploieşti, PETROCONST Constanţa, TMUCB Braila  - cu lider PETROCONST), şi a durat pentru firul principal de conductă, din trim.IV 1999 până în trim.II 2002, cu puneri în funcţiune etapizate.

Au fost realizate lucrări deosebite, precum perforările sub presiune, unde a fost necesară elaborarea de noi tehnologii şi norme specifice, fiind executate pentru prima dată în România la asemenea diametre şi presiuni, cât şi subtraversările, atât cele de la canalul Dunăre - Marea Neagră, cât şi cea de la Dunăre între Ucraina şi România, lucrări care au necesitat adoptarea unor soluţii novatoare, care au dus la realizări cu succes pentru toţi cei implicaţi.

Ne face plăcere să salutăm şi pe acestă cale, toţi specialiştii care au făcut posibilă realizarea acestor lucrări de investiţii cu o complexitate deosebită, şi să apreciem de asemenea activităţile permanente de colaborare tehnică şi prietenie, generate prin prezenţa permanentă la staţiile de tranzit a reprezentanţilor GAZPROMEXPORT – Rusia şi a reprezentanţilor BULGARGAZ - Bulgaria, care, în toţi aceşti ani, şi-au desfăşurat activitatea alături de specialiştii români.

Ne dorim în continuare aceeaşi colaborare foarte bună, cu partenerii noştri din amonte şi din aval, pe care cu prietenie şi onoare îi amintim:


    UKR TRANSGAZ – Ucraina
    ZAO GAZTRANZIT – Ucraina
    MOLDOVA GAZ – Rep. Moldova
    BULGARGAZ – Bulgaria
    BOTAŞ – Turcia
    DEPA – Grecia
    GA - MA – Macedonia

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, este în continuare, o companie deschisă colaborărilor pe termen mediu şi lung, cu potenţial de investiţii şi dezvoltare şi pe terţe pieţe, care poate asigura şi garanta derularea unor contracte în beneficiul părţilor semnatare.