Informatii transparenta

INFORMATII PRIVIND TRANSPARENTA (ÎN CONFORMITATE CU SECTIUNEA 3 DIN ANEXA 1 LA REGULAMENTUL (CE) NR. 715/2009) 

Anexa I la Regulamentul (CE) 715/2009
Link
Alte Informatii
3.1.2. (a)
 
 
O descriere detaliata si completa a diferitelor servicii oferite si a tarifelor lor  
3.1.2. (b) & (c) 1.
 
 
Diferitele tipuri de contracte de transport si alte documente relevante  
3.1.2. (c)
 
 
Codul de retea / conditiile standard  
3.1.2. (c) 2.
 
 
Specificatia parametrilor relevanti de calitate a gazului  
3.1.2. (c) 3.
 
 
Cerintele de presiune  
3.1.2. (c) 4.
 
 
Procedura în cazul întreruperii capacitatii întreruptibile  
3.1.2. (d)
 
 
Procedurile armonizate privind utilizarea sistemului de transport, inclusiv definitiile principalilor termeni  
3.1.2. (e)
 
 
Dispozitiile privind alocarea capacitatii, managementul congestiilor si procedurile de antisaturare si reutilizare  
3.1.2. (f)
 
 
Normele aplicabile comercializarii capacitatii pe piata secundara în raport cu operatorul sistemului de transport
 
Nu exista norme de comercializare a capacitatii aplicabile pe piata secundara
3.1.2. (g)
 
 
Normele de echilibrare si metoda de calcul al taxelor de dezechilibru  
3.1.2. (h)
 
 
Nivelurile de flexibilitate si toleranta oferite în cadrul serviciilor de transport si al altor servicii pentru care nu se percep taxe, orice flexibilitate oferita suplimentar si taxele corespunzatoare

OST nu oferă niveluri de flexibilitate.
OTS nu oferă  niveluri de toleranță.

3.1.2. (i)
 
 
O descriere detaliata a sistemului de gaz al OTS si a punctelor relevante de interconectare ale acestuia / denumirile operatorilor de sistem sau de instalatii interconectate  
3.1.2. (j)
 
 
Normele aplicabile pentru conectarea la sistem  
3.1.2. (k)
 
 
Informatiile referitoare la mecansimele de urgenta  
3.1.2. (l)
 
 
Procedurile convenite la punctele de interconectare (daca sunt relevante) referitoare la interoperabilitatea retelei, procedurile convenite de nominalizare si procedurile de corelare si alte proceduri convenite care stabilesc dispozitii referitoare la alocarea fluxurilor de gaz si echilibrare  
3.1.2. (m)
 
 
Descrierea metodologiei si a procesului folosit la calculul capacitatii tehnice  
3.3.1. (a) - (e) & (2) - (5)
 
 
Capacitatile, nominalizarile si renominalizarile, fluxurile fizice existente, puterea calorifica superioara  
3.3.1. (f)
 
 
Întreruperile planificate si efective ale capacitatii întreruptibile
 
 
3.3. (1) (g)
 
 
Întreruperile planificate şi neplanificate ale serviciilor ferme, precum și informații privind restabilirea serviciilor ferme (mai exact, mentenanţa sistemului și durata probabilă a eventualelor întreruperi cauzate de mentenanţă)  
3.3.1. (i)    
In cazul licitatiilor ,data si locul in care produsele de capacitate ferma cu o durata de o luna sau mai mult au fost vandute la preturi mai mari decat pretul de rezerva Documente atașate  
3.3.1(h)    
Cazurile de respingere a unor cereri, valabile din punct de vedere juridic, de produse de capacitate fermă cu durata de o lună sau mai mult, inclusiv numărul și volumul cererilor respinse Documente atașate  
3.4. (1) & (2)
 
 
Informatii privind comercializarea capacitatii pe piata secundara
 
Nu sunt disponibile informatii privind comercializarea capacitatii pe piata secundara
3.4. (3)
 
 
Servicii de echilibrare
 
OTS nu ofera servicii de echilibrare 
3.4. (4)
 
 
Alte servicii de flexibilitate oferite de OTS
 
OTS nu ofera alte servicii de flexibilitate 
3.4. (5)
 
 
Volumul de gaz din sistemul de transport la începutul zilei gaziere si estimarea volumului de gaz din sistemul de transport la sfârsitul zilei gaziere

Line pack la începutul zilei gaziere

Line pack orar și estimare Line pack la sfârșitul zilei gaziere

 
3.4. (6)
 
 
Instrumente usor de utilizat pentru calcularea tarifelor