Protectia datelor cu caracter personal

Protecţia datelor cu caracter personal

Informaţiile din prezentul document exprimă Politica companiei în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Compania S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – deţinatoare a website-ului www.transgaz.ro

S.N.T.G.N. TRANSGAZ" S.A., cu sediul social în P-ţa C.I.Motaş, Nr.1, cod 551130, Mediaş, Jud.Sibiu, cod unic de înregistrare RO 13068733, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/301/2000, este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport gaze naturale şi proprietar al website-ul www.transgaz.ro. Compania are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate. De asemenea poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, putând achiziţiona gaze din producţia internă sau din import doar în scopul consumului tehnologic propriu sau al echilibrării Sistemului Național de Transport.

 

2. Categorii de date cu caracter personal vizate

Societatea noastră se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale în scopul furnizat, prin intermediul site-ului www.transgaz.ro, cu prevederile Regulamentul General privind Protecția datelor.

 

3. Securitatea datelor

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal împotriva  manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

4. Drepturile clientului/utilizatorului site-ului în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SNTGN  TRANSGAZ SA se face în acord cu prevederile - Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Clientul/utilizatorul website-ului www.transgaz.ro beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor, dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă pe adresa SNTGN TRANSGAZ S.A. P-ţa C.I.Motaş, Nr.1, cod 551130, Mediaş, Jud.Sibiu .

5. Definiții


Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.