Programe și strategii

În considerarea respectării cerinţelor prevederilor art. 22 din Directiva Europeană CE/73/2009 privind obligativitatea elaborării Planurilor de Dezvoltare pe 10 ani pentru toţi operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeană, SNTGN Transgaz SA Mediaş, în calitate de operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România a elaborat:

Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2020-2029
Decizia ANRE ne 2210/25.11.2020 privind aprobarea Planului de Investiții și de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2020-2029

Planul de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2019-2028
Decizia ANRE nr.2080/11.12.2019 privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2019-2028

Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2018 - 2027
Decizia ANRE 1954/14.12.2018 privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2018-2027

Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2017 - 2026
Decizia ANRE 910/22.06.2017 privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2017-2026

Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2014 – 2023
Decizia ANRE 2819/17.12.2014 privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2014-2023

Documentele prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale și proiectele majore pe care societatea intenționează să le implementeze în următorii 10 ani. Scopul este atingerea unui grad maxim de transparenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru a oferi actorilor de pe piaţă posibilitatea informării din timp asupra capacităţilor de transport existente şi planificate, astfel încât, prin consultări publice, deciziile privind investiţiile în reţeaua de transport gaze naturale să răspundă cerinţelor pieţei.

Planurile de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pe 10 ani elaborate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele propuse în Strategia Energetică a României, răspunde cerinţelor politicii energetice europene privind:

  • asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale;
  • creşterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la reţeaua europeană;
  • creşterea flexibilităţii rețelei naționale de transport gaze naturale;
  • liberalizarea pieţei gazelor naturale;
  • crearea pieţei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
  • asigurarea racordării terţilor la sistemul de transport gaze naturale, conform reglementărilor specifice, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice;
  • extinderea reţelei de conducte până la intrarea în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport şi de sistem;
  • asigurarea racordării la reţeaua de gaze naturale a noilor investiţii generatoare de locuri de muncă.

Comisia Europeană a prezentat la  data 11 decembrie 2019 "Pactul ecologic european (Green Deal)", cel mai ambițios pachet de măsuri care conține acțiuni menite să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată și să pună capăt schimbărilor climatice, să inverseze declinul biodiversității și să reducă poluarea. Acest Pact accelerează realizarea obiectivelor stabilite prin Tratatul de la Paris privind decarbonizarea.

În ultimii ani, hidrogenul a devenit un candidat tot mai atractiv pentru decarbonizarea sectorului energetic conform țintelor stabilite de Uniunea Europeană în domeniul climatului. Studiile actuale relevă beneficiul decarbonizării în baza sistemului energetic hibrid.

În data de 8 iulie 2020 au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene, Strategia UE privind integrarea sistemelor energetice și Strategia pentru hidrogen. Acestea vor deschide calea către un sector energetic mai eficient și mai interconectat, impulsionat de dublul obiectiv al unei planete mai curate și al unei economii mai puternice. Cele două strategii prezintă o nouă agendă privind investițiile în energie curată, în conformitate cu pachetul de măsuri al Comisiei privind redresarea economică Next Generation EU și cu Pactul verde european.

Într-un sistem energetic integrat, hidrogenul poate sprijini decarbonizarea industriei, a transporturilor, a generării de energie și a clădirilor în întreaga Europă. Strategia UE privind hidrogenul abordează modul de transformare a potențialului acestuia în realitate, prin investiții, reglementare, crearea de piețe, cercetare și inovare.

Subliniind importanța stabilirii unei strategii naționale privind Hidrogenul, a unei strategii pentru implementarea Acordului Verde European, în contextul actual european și național, la nivelul SNTGN Transgaz SA, strategia de dezvoltare durabilă a SNT pentru următorii ani, impune o resetare a obiectivelor, o remodelare a modelului de dezvoltare astfel încât aceasta să permită implementarea prevederilor Pactului Green Deal.

Obiectivele generale ale societății în acest domeniu, pentru perioada 2021- 2025, vizează dezvoltarea activității de cercetare privind posibilitatea acceptării mix-ului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT și implementarea unei strategii de modernizare și adaptare a infrastructurii existente de transport gaze naturale pentru utilizarea hidrogenului și a altor gaze verzi în vederea decarbonizării.