Procedura de nominalizare

  • Procedurile armonizate privind utilizarea sistemului de transport, inclusiv definitiile principalelor termeni sunt reglementate prin prevederile Cap. IV - Prestarea serviciului de transport din Codul retelei.
  • Având in vedere prevederile Art. II alin. (3) si alin. (4) din Ordinul ANRE nr.170/24.06.2019, publicat in MO, partea I, nr.652/06.08.2019, începând cu data de 09.08.2019, veti putea accesa în platforma GMOIS-/Nominalizari/Raport OSD cu nominalizari UR - rapoartele privind nominalizarile confirmate ale UR.
  • Având in vedere prevederile Art. II alin (2) din Ordinul ANRE nr.170/24.06.2019, publicat in MO, partea I, nr.652/06.08.2019, prin care se abroga prevederile art.49 alin. (6)-(8) din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, începând cu data de 09.08.2019 se elimina procesul de preluare a programului de transport cu titlul de nominalizare, astfel încât (re)nominalizarea pentru ziua D va fi egala cu zero daca UR nu introduce o (re)nominalizare.