Transport intern gaze naturale

Serviciul transport intern gaze naturale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Transgaz din programul propriu şi anume, de a oferi utilizatorilor reţelei servicii de acces la SNT in baza unor condiţii şi clauze contractuale echivalente, nediscriminatorii şi transparente.

Contractele de transport semnate cu beneficiarii serviciilor sunt conforme contractului-cadru reglementat şi asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor ferme şi întreruptibile de transport.        

Prestarea serviciului de transport intern desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăsurate pentru şi în legătură cu rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale.

Transportul cantităţilor de gaze naturale se realizează de la punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT până la punctele de predare/preluare comercială de la ieşirea din SNT, gazele naturale necesare acoperirii pierderilor din SNT fiind în responsabilitatea Transgaz.