Activități conexe

În calitatea de Operator al Sistemului Național de Transport, Transgaz desfășoară, la cererea solicitanților, următoarele activități conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

Tarifele practicate de OTS pentru activitatile conexe celei de operare a ST pentru perioada 01 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024

Tarifele practicate de OTS pentru activitatile conexe celei de operare a ST pentru perioada 01 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023

Tarifele practicate de OTS pentru activitatile conexe celei de operare a ST pentru perioada 01 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022

Tarife activitati conexe aprobate pentru perioada 1 oct. 2020 - 30 sept. 2021

Tarife activitati conexe aprobate pentru perioada 1 oct. 2019 - 30 sept. 2020

INFORMARE - Depunere documentații obținere avize amplasament - EXCLUSIV ONLINE

1. Emiterea avizelor referitoare la ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Procedura PO DF 01- rev 2 (conf atasament) -  aplicabila incepand cu 31.03.2022

CEREREA TIP - aplicabila incepand cu 31.03.2022

Pentru obtinerea avizului de amplasament  solicitantul va transmite la Exploatarea teritorială pe raza căreia urmează să se execute construcţia/lucrarea, CEREREA TIP (dupa modelul de mai sus)   alături de următoarele documente obligatorii:

  1. Memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie avută în vedere;
  2. Copie la certificatul de urbanism;
  3. Plan de încadrare în zona, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;
  4. Plan de situaţie, format DWG, în coordonate STEREO 70, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus, precum şi drumurile de acces aferente .  Dupa caz, planul va cuprinde si un tabel cu coordonatele punctelor de contur ale terenul pe care se va edifica constructia.

Cererile se depun  exclusiv ONLINE, pe adresele de email disponibile aici .

2. Deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranță/securitate

Procedura operationala deplasare echipa tehnica

3. Deplasarea unei echipe tehnice pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță şi de protecția a ST

Procedura deplasare echipa tehnica pentru asistenta

4. Întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de distribuție, după caz

Procedura operationala intrerupere/limitarea parametrilor tehnici/reluare alimentare cu gaze naturale

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru activitati conexe