Activități conexe

În calitatea de Operator al Sistemului Național de Transport, Transgaz desfășoară, la cererea solicitanților, următoarele activități conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

1. Emiterea avizelor referitoare la ST, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei- (fara TVA)


Tariful pentru activitatea de emitere a avizelor referitoare la ST

Complexitate scăzută (construcții cu suprafața < 500 mp)

Complexitate medie (construcții cu suprafață între 501 - 1000 mp)

Complexitate ridicată(construcții cu suprafața > 1000 mp)

Distanta de deplasare < 50 km

642,71

1.052,35

1.824,83

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

832,80

1.242,45

2.014,92

Distanța de deplasare > 100 km

1.022,89

1.432,54

2.205,01

2. Deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranță/securitate

Tarifele practicate pentru această activitate în perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de de deplasare a unei echipe tehnice la locul desemnat

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

494,15

788,64

1.330,80

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

684,25

978,74

1.520,90

Distanța de deplasare > 100 km

874,34

1.168,83

1.710,99

3. Deplasarea unei echipe tehnice pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță şi de protecția a ST

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de deplasare a unei echipe tehnice pentru asistență la lucrările edilitare

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

386,93

650,66

1.131,29

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

495,39

759,11

1.239,75

Distanța de deplasare > 100 km

603,84

867,57

1.348,20

4. Întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de distribuție, după caz

Tarifele practicate pentru această activitate în perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

650,85

887,76

1.124,67

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

1.031,03

1.267,95

1.504,86

Distanța de deplasare > 100 km

1.791,40

2.028,31

2.265,23

5. Modificări ale obiectivelor ST prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terț

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de modificare ale obiectivelor ST prin deviere – soluția tehnică

Complexitate scăzută (construcții cu suprafața < 500 mp)

Complexitate medie (construcții cu suprafață între 501 - 1000 mp)

Complexitate ridicată(construcții cu suprafața > 1000 mp)

Distanta de deplasare < 50 km

849,52

1.268,77

2.597,22

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

1.061,34

1.629,66

2.828,66

Distanța de deplasare > 100 km

1.292,78

1.861,10

3.060,10

În situația în care, după primirea soluției tehnice și a valorii estimate a lucrării, solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere cu OTS, solicitantul va achita valoarea estimată fundamentată de OTS, iar la finalizarea lucrărilor se va emite o factură de regularizare în baza valorii înregistrată în Procesul Verbal de Recepție al lucrării.
În situația în care, după primirea soluției tehnice și a valorii estimate a lucrării, solicitantul decide continuarea modificării obiectivelor ST prin deviere cu alți operatori economici autorizați de ANRE, solicitantul va achita OTS tariful pentru activitățile desfășurate de OTS în vederea avizării proiectului tehnic, a urmăririi execuției lucrării și a recepționării lucrărilor:

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de modificare ale obiectivelor ST prin deviere – avizare, urmărire și recepție lucrări

Complexitate scăzută

Complexitate medie

Complexitate ridicată

Distanta de deplasare < 50 km

634,09

982,76

1.793,83

Distanța de deplasare între 51 - 100 km

824,18

1.172,85

1.983,92

Distanța de deplasare > 100 km

1.014,27

1.362,94

2.174,01

6. Eliberarea de copii ale documentelor deținute de titularul licenței, respectiv după: documentația/documentațiile tehnice/tehnică, aviz, aviz de principiu, acord de acces la ST sau aviz tehnic de racordare la ST.

Tarifele practicate pentru această activitate în perioadă 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020

-lei-(fara TVA)


Tariful pentru activitatea de emitere a avizelor referitoare la ST

Documente < 50 pag.

Documente între 50 – 100 pag.

Documente > 100 pag.

Tarif

50,07

64,46

78,86

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru activitati conexe