Laboratorul de incercari

ISTORIC 
Laboratorul de Încercări, Verificări şi Testări Aparate a fost inclus în structura CCPGM din anul 1971, în subordinea Atelierului de Cercetare şi Proiectare Procese de Ardere. Activitatea laboratorului era axată în principal în domeniul studiului, proiectării şi optimizării proceselor de ardere a combustibililor gazoşi în arzătoarele de uz industrial şi neindustrial. Începând cu anul 1990, pe fondul crizei economiei româneşti şi în particular al industriei grele,  obiectul activităţii laboratorului s-a diversificat treptat, datorită scăderii interesului pieţei în ceea ce priveşte arzătoarele de uz industrial în special, şi creşterii numărului solicitărilor de încercări în vederea omologării pentru alte echipamente destinate industriei gazelor naturale, respectiv regulatoare, contoare, supape şi racorduri flexibile, instalaţii separare, instalaţii de odorizare.

ACTIVITATE
Laboratorul deţine competenţa tehnică necesară pentru următoarele tipuri de încercări:

  • Măsurători şi expertiză tehnică arzătoare / instalaţii de ardere (în special de combustibili gazoşi), în laborator sau pe teren.
  • Încercări regulatoare de presiune gaze naturale în domeniul de presiuni de intrare de până la 6 bar şi debite până la 1600 Sm3/h.
  • Încercări la alte aparate / echipamente destinate instalaţiilor de gaze naturale (supape de blocare, racorduri flexibile de gaze naturale, nipluri electroizolante).
  • Măsurători ale nivelului de zgomot.
  • Alte măsurători specifice sectorului gazelor naturale

DOTARI
Echipamente de măsurare. La ora actuală laboratorul deţine o mare varietate de mijloace de măsurare de înaltă exactitate, pentru determinarea următoarelor mărimi fizice: 

Parametru

Tip echipament

Domeniu de măsurare

Exactitate (cea mai bună valoare)

Presiune relativă şi tiraj

Indicatoare digitale,

Calibrator digital,

Analizor de gaze arse

0-70 bar pentru presiune;

± 50 hPa pentru tiraj

0,05 %

Presiune relativă

Manometre analogice

0-60 bar

0,25 %

Presiune absolută

Calibrator digital

0-10 bara

0,07 %

Presiune diferenţială

Indicatoare digitale

0-700 mbar

0,1% FS

Temperatură (imersie, gaze)

Termometre digitale,

Calibrator digital,

Analizor de gaze arse,

Termohigroanemometru digital

0-1200 grade Celsius, funcţie de aparat şi tip sondă

0,01 grade Celsius

Temperatură (suprafaţă)

Termometre digitale

0-300 grade Celsius

0,1 grade Celsius

Debit gaze naturale

Contor cu pistoane rotative

G 100

8 – 160 m3/h

1%

Tensiune

Calibrator digital

0-60 V

0,004 %

Intensitate

Calibrator digital

0-52 mA

0,05 %

Frecvenţă

Calibrator digital

0 20000 Hz

0,1 Hz

Rezistenţă electrică

Calibrator digital

0-2000 ohmi

0,020 %

Concentraţie O2 în gaze arse

Analizor de gaze arse

0-21%

±0,2%

Concentraţie CO2 în gaze arse

Analizor de gaze arse

Valoare calculată funcţie de tip combustibil

±0,2%

Concentraţie CO în gaze arse

Analizor de gaze arse

0-8000 ppm

±20 ppm

Concentraţie NO în gaze arse

Analizor de gaze arse

0-2000 ppm

±20 ppm

Concentraţie NO2 în gaze arse

Analizor de gaze arse

0-100 ppm

±10 ppm

Concentraţie SO2 în gaze arse

Analizor de gaze arse

0-2000 ppm

±20 ppm

Concentraţie CH4

Detector portabil digital

0-100%

± 5%

Concentraţie mercaptan

Detector portabil digital

-

-

Viteză

Termohigroanemometru digital

0-100 m/s

± 2,5 %

Umiditate atmosferică

Termohigroanemometru digital

0-100 % rH

± 2%

Punct de rouă gaze naturale

Aparat de punct de rouă digital

-120 - +30 grade Celsius

±1 grad Celsius

Conţinut total apă în gaz

Aparat Carl-Fischer digital

0-10000  µg

±1 µg

Nivel de zgomot

Analizor digital de zgomot şi vibraţii

0-140 dB

0,1 dB

 

Echipamente de încercare. În ceea ce priveşte standurile de încercare şi instalaţiile tehnologice ale Laboratorului, dotarea este următoarea

 

Focar metalic 20 m3/h – destinat arzătoarelor cu flacără orizontală, în special de uz industrial
Focar metalic 200 m3/h - destinat arzătoarelor cu flacără orizontală de uz industrial
Focar cuptor forjă şi tratament termic  - echipat cu recuperator şi destinat arzătoarelor cu flacără orizontală de uz industrial
Stand de încercare regulatoare de presiune de uz casnic