Tarife de transport 2018-2019

TARIFELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE VALABILE PENTRU ANUL GAZIER 2018 - 2019

(COMPONENTELE TARIFULUI NU CONTIN TVA)

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, stabilite prin Ordinul ANRE nr.98/29 mai 2018, publicat in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr.451/30 mai 2018 sunt urmatoarele:

Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/iesire pentru servicii ferme/intreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport lei/MWh/ora

Grup de puncte de intrare/iesire in/din SNT Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale
Termen lung Termen scurt
Anual Trimestrial Lunar Zilnic
vara iarna vara iarna vara iarna
1. Grupul punctelor de intrare in sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de productie, din terminalele GNL si din instalatiile de producere a biogazului sau a altor gaze care indeplinesc conditiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate in/prin sistemul de transport al gazelor naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale si din depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale 1.68 1.51 2.85 1.74 3.29 3.48 6.58
2. Grupul punctelor de iesire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii directi, sisteme de distributie, depozitele de inmagazinare subterana, conductele de alimentare din amonte si din alte sisteme de transport interconectate 1.63 1.47 2.78 1.70 3.20 3.39 6.41

 

Tarife volumetrice pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport:
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportata catre sistemele de distributie 1,97 lei/MWh transportat
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportata numai prin Sistemul national de transport 2,72 lei/MWh transportat

 

Reg.(UE) 460 Descriere Informatii/link catre informatii
Informatii publicate inainte de licitatiile anuale pentru serviciile de transport al gazelor naturale
Art. 29 (a) informatii pentru produsele ferme de rezervare de capacitate (tarif de rezerva, multiplicatori, factori sezonieri) Tarifele de rezerva in PI Csanadpalota
Tarifele de rezerva in PI Giurgiu Ruse
Multiplicatorii si factorii sezonieri utilizati
Art. 29 (b) informatii pentru produsele intreruptibile de rezervare de capacitate  Tarifele pentru serviciile intreruptible sunt identice cu tarifele pentru serviciile ferme. Pentru serviciile intreruptibile se aplica discountul de tip ex-post

 

Informatii publicate inainte de inceperea anului gazier 2018-2019
Art. 30 (1)(a) Informatii privind parametrii utilizati in cadrul metodologiei aplicate de stabilire a preturilor de referinta, care sunt legati de caracteristicile tehnice ale sistemului de transport Capacitatea tehnica in punctele de intrare
Capacitatea tehnica in punctele de iesire
Capacitatea contractata estimata
Cantitatea si directia fluxului de gaze pentru punctele de intrare si iesire si ipotezele conexe
Scenariu pentru fluxul de gaze in ziua de varf
Reprezentarea structurala a retelei cu un nivel adecvat de detaliu si informatii tehnice suplimentare cu privire la reteaua de transport
Art. 30 (1)(b)(i) Venitul autorizat sau venitul tinta, sau ambele tipuri de venit ale OTS Venitul aprobat al OST pentru perioada 01.10.2018-30.09.2019 si evolutia de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(ii) Informatii referitoare la modificarile de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(iii) Informatii cu privire la urmatorii parametrii: tipurile de active incluse in RAB si valoarea lor agregata, costul de capital si metodologia de calculare a acestuia, cheltuielile de capital, cheltuielile operationale, mecanisme de stimulare si obiective in materie de eficienta, indicii de inflatie Parametrii utilizati la stabilirea venitului OTS
Art. 30 (1)(b)(iv,v) Informatii privind venitul aferent activitatii de transport, inclusiv urmatoarele raporte pentru venitul OTS: raportul capacitate/volumetric, raportul intrare/iesire si raportul dintre utilizarea retelei in iteriorul sistemului si utilzarea retelei intre sisteme de transport Indicatori privind venitul total aprobat pentru perioada oct.2018-sept.2019
Art. 30 (1)(b)(vi) Informatii cu privire la reconcilierea contului de regularizare  Reconcilierea contului de regularizare
Art. 30 (1)(b)(vii) Informatii cu privire la utilizarea preconizata a primei de licitatie Utilizarea preconizata a primei de licitatie
Art. 30 (1)(c) Informatii privind tarifele de transport si alte tarife decat cele de transport, insotite de informatii relevante legate de determinarea acestora Informatii privind tarifele aprobate pentru perioada 01.10.2018-30.09.2019
Art. 30 (2)(a) Informatii cu privire la variatia tarifelor si la posibila evolutie viitoare Evolutia tarifelor aprobate in perioada perioada 01.10.2016-30.09.2019
Anul gazier 2018-2019 reprezinta ultimul an gazier al actualei perioade de reglementare
Art. 30 (2)(b) Model simplificat de calcul al tarifelor de transport insotit de explicatii privind modul de utilizare al acestuia Model simplificat de calcul al tarifelor de transport