Tarife de transport 2019 - 2020

Reg.(UE) 460 Descriere Informatii/link catre informatii
Informatii publicate inainte de licitatiile anuale pentru serviciile de transport al gazelor naturale
Art. 29 (a) informatii pentru produsele ferme de rezervare de capacitate (tarif de rezerva, multiplicatori, factori sezonieri) Tarifele de rezerva in PI Csanadpalota
Tarifele de rezerva in PI Giurgiu Ruse, Isaccea 1 și Negru Voda 1
Multiplicatorii si factorii sezonieri utilizati
Art. 29 (b) informatii pentru produsele intreruptibile de rezervare de capacitate  Produsele de capacitate standard pentru capacitate intreruptibila

 

Informatii publicate inainte de inceperea anului gazier 2019-2020
Art. 30 (1)(a) Informatii privind parametrii utilizati in cadrul metodologiei aplicate de stabilire a preturilor de referinta, care sunt legati de caracteristicile tehnice ale sistemului de transport Capacitatea tehnica in punctele de intrare
Capacitatea tehnica in punctele de iesire
Capacitatea contractata estimata
Cantitatea si directia fluxului de gaze pentru punctele de intrare si iesire si ipotezele conexe
Scenariu pentru fluxul de gaze in ziua de varf
Reprezentarea structurala a retelei cu un nivel adecvat de detaliu si informatii tehnice suplimentare cu privire la reteaua de transport
Art. 30 (1)(b)(i) Venitul autorizat sau venitul tinta, sau ambele tipuri de venit ale OTS Venitul aprobat al OST pentru perioada 01.10.2019-30.09.2020 si evolutia de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(ii) Informatii referitoare la modificarile de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(iii) Informatii cu privire la urmatorii parametrii: tipurile de active incluse in RAB si valoarea lor agregata, costul de capital si metodologia de calculare a acestuia, cheltuielile de capital, cheltuielile operationale, mecanisme de stimulare si obiective in materie de eficienta, indicii de inflatie Parametrii utilizati la stabilirea venitului OTS
Art. 30 (1)(b)(iv,v) Informatii privind venitul aferent activitatii de transport, inclusiv urmatoarele raporte pentru venitul OTS: raportul capacitate/volumetric, raportul intrare/iesire si raportul dintre utilizarea retelei in iteriorul sistemului si utilzarea retelei intre sisteme de transport Indicatori privind venitul total aprobat pentru perioada oct.2019-sept.2020
Art. 30 (1)(b)(vi) Informatii cu privire la reconcilierea contului de regularizare  Reconcilierea contului de regularizare
Art. 30 (1)(b)(vii) Informatii cu privire la utilizarea preconizata a primei de licitatie Utilizarea preconizata a primei de licitatie
Art. 30 (1)(c) Informatii privind tarifele de transport si alte tarife decat cele de transport, insotite de informatii relevante legate de determinarea acestora Informatii privind tarifele aprobate pentru perioada 01.10.2019-30.09.2020
Art. 30 (2)(a) Informatii cu privire la variatia tarifelor si la posibila evolutie viitoare Evolutia tarifelor aprobate in perioada perioada 01.10.2019-30.09.2020
Estimari privind posibila evolutie viitoare a tarifelor de transport in cadrul celei de a 4-a perioada de reglementare.
Art. 30 (2)(b) Model simplificat de calcul al tarifelor de transport insotit de explicatii privind modul de utilizare al acestuia Model simplificat de calcul al tarifelor de transport

 

Ordinul ANRE 41/2019 privind aprobarea metodologiei de stabilire a venitului si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale