Tarife de transport 2023 - 2024

Tarife de transport 2023 - 2024

Reg.(UE) 460

Descriere

Informatii/link catre informatii

Informatii publicate inainte de licitatiile anuale pentru serviciile de transport al gazelor naturale

Art. 29 (a)

informatii pentru produsele ferme de rezervare de capacitate (tarif de rezerva, multiplicatori, factori sezonieri)

Tarifele de rezerva in PI Csanadpalota

Tarifele de rezerva in PI Giurgiu Ruse, Ungheni, Isaccea 1 și Negru Voda 1

Multiplicatorii si factorii sezonieri utilizati

Art. 29 (b)

informatii pentru produsele intreruptibile de rezervare de capacitate 

Produsele de capacitate standard pentru capacitate intreruptibila

 

Reg.(UE) 470

Descriere

Informatii/link catre informatii

Informatii publicate inainte de inceperea anului gazier 2023-2024

Art. 30 (1)(a)

Informatii privind parametrii utilizati in cadrul metodologiei aplicate de stabilire a preturilor de referinta, care sunt legati de caracteristicile tehnice ale sistemului de transport

Capacitatea tehnica in punctele de intrare

Capacitatea tehnica in punctele de iesire

Capacitatea contractata estimata

Cantitatea si directia fluxului de gaze pentru punctele de intrare si iesire si ipotezele conexe

Scenariu pentru fluxul de gaze in ziua de varf

Reprezentarea structurala a retelei cu un nivel adecvat de detaliu si informatii tehnice suplimentare cu privire la reteaua de transport

Art. 30 (1)(b)(i)

Venitul autorizat sau venitul tinta, sau ambele tipuri de venit ale OTS

Venitul aprobat al OST pentru perioada 01.10.2023-30.09.2024 si evolutia de la un an la altul ale venitului OST

Art. 30 (1)(b)(ii)

Informatii referitoare la modificarile de la un an la altul ale venitului OST

Art. 30 (1)(b)(iii)

Informatii cu privire la urmatorii parametrii: tipurile de active incluse in RAB si valoarea lor agregata, costul de capital si metodologia de calculare a acestuia, cheltuielile de capital, cheltuielile operationale, mecanisme de stimulare si obiective in materie de eficienta, indicii de inflatie

Parametrii utilizati la stabilirea venitului OTS

Art. 30 (1)(b)(iv,v)

Informatii privind venitul aferent activitatii de transport, inclusiv urmatoarele raporte pentru venitul OTS: raportul capacitate/volumetric, raportul intrare/iesire si raportul dintre utilizarea retelei in iteriorul sistemului si utilzarea retelei intre sisteme de transport

Indicatori privind venitul total aprobat pentru perioada oct.2023-sept.2024

Art. 30 (1)(b)(vi)

Informatii cu privire la reconcilierea contului de regularizare 

Reconcilierea contului de regularizare

Art. 30 (1)(b)(vii)

Informatii cu privire la utilizarea preconizata a primei de licitatie

Utilizarea preconizata a primei de licitatie

Art. 30 (1)(c)

Informatii privind tarifele de transport si alte tarife decat cele de transport, insotite de informatii relevante legate de determinarea acestora

Informatii privind tarifele aprobate pentru perioada 01.10.2023-30.09.2024

Art. 30 (2)(a)

Informatii cu privire la variatia tarifelor si la posibila evolutie viitoare

Evolutia tarifelor aprobate in perioada perioada 01.10.2019-30.09.2024

 

Art. 30 (2)(b)

Model simplificat de calcul al tarifelor de transport insotit de explicatii privind modul de utilizare al acestuia

Model simplificat de calcul al tarifelor de transport