Procesul de capacitate incrementală în PM TUZLA

Procese de capacitate incrementală în derulare

Procesul de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa neangajantă 2022

  1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa neangajantă;
  2. Informații privind desfășurarea procesului de capacitate incrementală în punctul de intrare/ieșire în/din SNT preconizat a fi creat în zona localității Tuzla - Etapa neangajantă;
  3. Cerere pentru capacitate incrementală (formular - Etapa neangajantă)

Procesul de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa angajantă 2023

    1. Anunț privind demararea procesului de capacitate incrementală în punctul TUZLA – Etapa angajantă 
    2. Documentația privind desfășurarea procesului de rezervare de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT preconizat a fi creat în zona localității Tuzla, jud. Constanța - Etapa angajantă 2023
    3. Anexa 1 - Cerere de rezervare capacitate incrementală (formular - Etapa angajantă)
    4. Anexa 2 - Contract-cadru de transport pentru rezervarea de capacitate incrementală
    5. Anexa 3 – Model scrisoare de garanție de participare (formular) 
    6. Anexa 4 – Model scrisoare de garanție – penalizare drept de retragere (formular) 
    7. Declarația pe propria răspundere – privind eligibilitatea (formular)
    8. Declarația pe propria răspundere – privind calitatea gazelor (formular)

   9. Anunț privind alocarea de capacitate incrementală în cadrul procesului de rezervare de capacitate incrementală pentru punctul TUZLA – Etapa angajantă

 

 

 

Procese de capacitate incrementală încheiate

Click pentru afisare/ascundere