Documentatie de management Proiectul BRUA

 1. Rezumat Non-Tehnic
 2. Raport privind Evaluarea Impactului de Mediu si Social
 3. Evaluare Suplimentara a Impactului Social si de Mediu - Anexele si figurile mentionate in continutul documentului, vor fi publicate in luna august 2017
 4. Evaluarea Impactului Social
 5. Managementul Partilor Interesate
 6. Cadrul general pentru Achizitia Terenurilor
 7. Plan de Actiune pentru Mediu si Social
 8. Planurile de Management General pentru Mediu si Social (PMGMS)
 9. Planuri de amplasament
  1. SCG Jupa
  2. SCG Podisor
  3. SCG Bibesti
 10. Anunțuri
  1. Modalitatea de calcul
 11. Informatii implementare proiect pe unitati administrativ teritoriale
  1. Lot 1
  2. Lot 2
  3. Lot 3
  4. SOLICITARE CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA CONVENȚIEI PRIVIND CUANTUMUL ȘI PLATA INDEMNIZAȚIEI
 12. Plan privind exercitarea drepturilor de uz și servitute
  1. Plan privind exercitarea drepturilor de uz și servitute
 13. Ghid privind indemnizaţiile și despăgubirile