Tarife de transport pentru perioada 1 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019

Tarife de transport pentru perioada 1 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019

Punct/Grup de puncte de intrare/iesire in/din Conducta Isaccea 1 Negru Voda 1 Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale lei/kWh/h(25°C/0°C)
Termen lung Termen scurt
Anual Trimestrial Lunar Zilnic
vara iarna vara iarna vara iarna
Punct/Grup de puncte de intrare în SNT punctul de intrare Isaccea 1 0.0007991 0.000887 0.0011907 0.0010229 0.0013745 0.0020378 0.0027570
Punct/Grup de puncte de iesire din SNT Grupul punctelor de iesire Negru Voda 1 si punctele de iesire destinate alimentarii cu gaze naturale a unor localitati de pe teritoriul Romaniei 0.0007991 0.000887 0.0011907 0.0010229 0.0013745 0.0020378 0.0027570
 
Reg.(UE) 460 Descriere Informatii/link catre informatii
Informatii publicate inainte de licitatiile anuale pentru serviciile de transport al gazelor naturale
Art. 29 (a) informatii pentru produsele ferme de rezervare de capacitate (tarif de rezerva, multiplicatori, factori sezonieri) Preturile de rezerva pentru conducta de transport Isaccea 1 - Negru Voda I
Multiplicatorii si factorii sezonieri utilizati
Art. 29 (b) informatii pentru produsele intreruptibile de rezervare de capacitate  Tarifele pentru serviciile intreruptible sunt identice cu tarifele pentru serviciile ferme. Pentru serviciile intreruptibile se aplica discountul de tip ex-post

aaa

Informatii publicate inainte de inceperea anului gazier 2018-2019
Art. 30 (1)(a) Informatii privind parametrii utilizati in cadrul metodologiei aplicate de stabilire a preturilor de referinta, care sunt legati de caracteristicile tehnice ale sistemului de transport Capacitatea tehnica in punctele de intrare
Capacitatea tehnica in punctele de iesire
Capacitatea contractata estimata
Reprezentarea structurala a retelei cu un nivel adecvat de detaliu si informatii tehnice suplimentare cu privire la reteaua de transport
Art. 30 (1)(b)(i) Venitul autorizat sau venitul tinta, sau ambele tipuri de venit ale OTS Venitul aprobat pentru perioada 01.10.2018-30.09.2019 pentru conducta de transport Isaccea - Negru Voda firul I
Art. 30 (1)(b)(ii) Informatii referitoare la modificarile de la un an la altul ale venitului OST
Art. 30 (1)(b)(iii) Informatii cu privire la urmatorii parametrii: tipurile de active incluse in RAB si valoarea lor agregata, costul de capital si metodologia de calculare a acestuia, cheltuielile de capital, cheltuielile operationale, mecanisme de stimulare si obiective in materie de eficienta, indicii de inflatie
Art. 30 (1)(b)(iv,v) Informatii privind venitul aferent activitatii de transport, inclusiv urmatoarele raporte pentru venitul OTS: raportul capacitate/volumetric, raportul intrare/iesire si raportul dintre utilizarea retelei in iteriorul sistemului si utilzarea retelei intre sisteme de transport
Art. 30 (1)(b)(vi) Informatii cu privire la reconcilierea contului de regularizare  In conformitate cu metodologia de stabilire a venitului si a tarifelor pe conductele de tranport Isaccea - Negru Voda, aprobata prin Ordinul ANRE Nr.34/2016, valorile recuperate in exces vor fi pastrate de OTS, in timp ce nerecuperarea venitului va fi suportata de OST.
Art. 30 (1)(b)(vii) Informatii cu privire la utilizarea preconizata a primei de licitatie
Art. 30 (1)(c) Informatii privind tarifele de transport si alte tarife decat cele de transport, insotite de informatii relevante legate de determinarea acestora Informatii privind tarifele aprobate pentru perioada 01.10.2018-30.09.2019
Art. 30 (2)(a) Informatii cu privire la variatia tarifelor si la posibila evolutie viitoare
Art. 30 (2)(b) Model simplificat de calcul al tarifelor de transport insotit de explicatii privind modul de utilizare al acestuia Model simplificat de calcul al tarifelor de transport