Proiect Pilot pentru implementarea timpurie a CAM-NC

Termeni şi condiţii generale aferente contractelor de transport gaze naturale încheiate în urma derulării licitaţiilor pentru acordarea capacităţii grupate în punctul de interconectare Csanádpalota şi tarifele pentru capacitatea grupată lunară:

Documente contractuale aferente Platformei Regionale de Rezervare (RBP):

Prezentarile de la Ziua de Informare a Utilizatorilor de Retea cu privire la Platforma Regionala de Rezervare (RBP) derulat in cadrul Proiectului Pilot pentru implementarea timpurie a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (CAM-NC):

1. General information on CAM NC (FGSZ)
2. A. Network access in Hungary (FGSZ)
2. B. Network access in Romania (Transgaz)
3. A. Licensing and tarification (MEKH)
3. B. Licensing and tarification (ANRE)
4. Introduction of the Regional Booking Platform (FGSZ)
5. Terms and conditions of accessing RBP (FGSZ)
6. Further capacity auctions (Transgaz)