ANUNȚ DE SELECȚIE pentru postul de Director General și Director Financiar al SNTGN TRANSGAZ SA