Sezon Deschis RO-HU

Intrebări și răspunsuri

Decizia Președintelui ANRE nr. 1123/28.07.2017

Noul calendar de desfasurare al Procedurii de sezon deschis RO-HU

Decizia Președintelui ANRE nr. 1397/26.09.2017

NOTA. Anexa 5 se refera la garantia financiara aferenta contractului cadru de transport gaze naturale. In ceea ce priveste garantia financiara pentru depunerea ofertei/ofertelor, SNTGN Transgaz SA accepta orice forma de scrisoare de garantie care respecta conditiile prevazute de Manualul procedurii de sezon deschis angajant. Mentionam ca SNTGN Transgaz SA accepta scrisori de garantie emise de o banca cu o buna reputatie internationala.

Manualul procedurii de Sezon Deschis - actualizare

Decizia Președintelui ANRE nr. 1872/19.12.2017

NOTA. Anexa 5 se refera la garantia financiara aferenta contractului cadru de transport gaze naturale.

ROHU OS - Results of Bidding Round 1 - RO

RAPORT COMUN PRIVIND TESTUL ECONOMIC III CA URMARE A EXERCITĂRII DREPTULUI DE RETRAGERE

SD ROHU - PERIOADA III DE DEPUNERE A OFERTELOR

Anexa 1 la documentul SD ROHU - PERIOADA III DE DEPUNERE A OFERTELOR

Anunt - Perioada III de depunere a ofertelor din cadrul Procedurii de Sezon Deschis RO-HU - 14.02.21019

Decizia Președintelui ANRE nr. 241/20.02.2019

Anunt - Perioada III de depunere a ofertelor din cadrul Procedurii de Sezon Deschis RO-HU - 22.02.21019

Decizia Președintelui ANRE nr. 670/10.04.2019

Anunț - Perioada III de depunere a ofertelor din cadrul Procedurii de Sezon Deschis RO-HU - 29.05.2019

Decizia Președintelui ANRE nr. 994/29.05.2019

Decizia Președintelui ANRE nr. 1692/30.09.2019

Incheiere sezon deschis angajant RO-HU - 14.04.2020