Ungheni (CAM NC)

Contractul - cadru de transport, termenii și condițiile specifice aferente contractelor lunare/zilnice de transport al gazelor naturale, încheiate în urma derulării licitațiilor pentru rezervarea de capacitate fermă și întreruptibilă în punctul de interconectare Ungheni, tarifele pentru produsele de capacitate oferite:

Documente aferente Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate (PRRC):

Tarife

TARIFELE ANUALE/TRIMESTRIALE/LUNARE/ZILNICE/INTRAZILNICE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR FERME/INTRERUPTIBILE DE TRANSPORT GAZE NATURALE, VALABILE PENTRU ANUL GAZIER 2020 – 2021 ÎN PUNCTELE DE INTERCONECTARE GIURGIU – RUSSE