A treia licitație anuală a capacității trimestriale în PI Isaccea 1, pentru anul gazier 2022 – 2023