Tarife de transport 2017-2018

TARIFELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE VALABILE PENTRU ANUL GAZIER 2017 - 2018

(COMPONENTELE TARIFULUI NU CONTIN TVA)

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, stabilite prin Ordinul ANRE nr.74/02 august 2017, publicat in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr.639/04 august 2017 sunt urmatoarele:

Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/iesire pentru servicii ferme/intreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport lei/MWh/ora:

Grup de puncte de intrare/iesire in/din SNT Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale
Termen lung Termen scurt
Anual Trimestrial Lunar Zilnic
vara iarna vara iarna vara iarna
1. Grupul punctelor de intrare in sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de productie, din terminalele GNL si din instalatiile de producere a biogazului sau a altor gaze care indeplinesc conditiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate in/prin sistemul de transport al gazelor naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale si din depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale 1.76 1.37 3.23 1.59 3.70 3.16 7.40
2. Grupul punctelor de iesire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii directi, sisteme de distributie, depozitele de inmagazinare subterana, conductele de alimentare din amonte si din alte sisteme de transport interconectate 1.74 1.36 3.19 1.57 3.66 3.12 7.32
                 
Tarife volumetrice pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport:
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportata catre sistemele de distributie 2,45 lei/MWh transportat
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportata numai prin Sistemul national de transport 3,20 lei/MWh transportat

 

Coeficienţii de multiplicare utilizaţi de SNTGN TRANSGAZ SA, în anul VI (1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018) al celei de a treia perioade de reglementare, la stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme pe termen scurt de transport al gazelor naturale prin SNT avizati de ANRE