Sistem de gazoducte din Bulgaria în Slovacia (cunoscut în prezent drept Eastring)