Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA