Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA

Raportul auditorului independent către acţionarii societăţii SNTGN Transgaz SA