Raport Auditor Semestrul II 2015 (conform art. 225 din Legea 297/2004)