Raport Auditor Sem II 2014 (conform art. 225 din Legea 297/2004)