Raport auditor contracte sem. II 2017 conf. art 82 din Legea 24/2017