Raport auditor contracte Sem II 2016- conf. art. 225 din Legea 297/2004