Masa rotunda Transgaz - Romgaz

În data de 10 septembrie 2009 companiile SNTGN TRANSGAZ SA şi SNGN ROMGAZ SA au organizat la Mediaş masa rotundă cu tema “Dezvoltarea durabilă a sistemului energetic naţional şi asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale". Înscriindu-se în calendarul evenimentelor aniversare ale Zilei Gazistului, această masă rotundă s-a bucurat atât de prezenţa conducerii celor două companii naţionale cât şi de prezenţa reprezentanţilor Ministerului Economiei, ai partenerilor de dialog social şi cei ai mass-mediei naţionale şi locale. Tema evenimentului şi dezbaterile ce au avut loc, au subliniat direcţiile de dezvoltare şi investiţiile programate de cele două mari companii gaziere în contextul dezvoltării durabile a sectorului energetic naţional şi creşterii siguranţei energetice a României.