Lista Utilizatorilor de Rețea care au încheiat contracte de echilibrare și acces la PVT și contracte pentru servicii de transport gaze naturale