Limite de funcționare ale SNT

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 75,0 ÷ 78,0 mil.Sm3 = 803.850.000 ÷ 836.004.000

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 68,0 ÷ 75,0 mil.Sm3 = 728.824.000 ÷ 803.850.000 kWh sau LP este cuprins între 78,0 ÷ 81,0 mil.Sm3 = 836.004.000 ÷ 868.158.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 63,0 ÷ 68,0 mil.Sm3 = 675.234.000 ÷ 728.824.000 sau LP este cuprins între 81,0 ÷ 83,0 mil.Sm3 = 868.158.000 ÷ 889.594.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 63,0 mil.Sm3 = 675.234.000 kWh  sau LP > 83,0 mil.Sm3 = 889.594.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2022: PCS=10,718 kWh/Sm3.