Limite de funcționare ale SNT

 

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 55,0 ÷ 58,0 mil.Sm3 = 589.160.000 ± 621.296.000 kWh

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 50,0 ÷ 55,0 mil.Sm3 = 535.600.000 ± 589.160.000 kWh sau LP este cuprins între 58,0 ÷ 61,0 mil.Sm3 = 621.296.000 ± 653.432.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 45,0 ÷ 50,0 mil.Sm3 = 482.040.000 ± 535.600.000 sau LP este cuprins între 61,0 ÷ 63,0 mil.Sm3 = 653.432.000 ± 674.856.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 45,0 mil.Sm3 = 482.040.000 kWh  sau LP > 63,0 mil.Sm3 = 674.856.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2019: PCS=10,712 kWh/Sm3.