Licitații de capacitate agregată/neagregată în PI Negru Vodă 1, pentru luna Septembrie 2021