Licitații de capacitate agregată/neagregată în PI Negru Vodă 1, pentru luna Iulie 2021