Demarare proces de capacitate incrementală in punctul Tuzla - etapa neangajantă