COMUNICAT - Plata dividende

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.2365/12.05.2015 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I.Motaş nr.1, jud. Sibiu, anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014, prin intermediul Depozitarului Central SA şi BRD Groupe Societe Generale – agentul de plată desemnat, începând cu data de 15 iulie 2015 (data plaţii), pentru acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 24 iunie 2015. Data „ex- date” stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este de 23.06.2015.
Dividendul brut aferent exerciţiului financiar 2014 este de 21,80 lei/acţiune, iar impozitul pe dividende va fi reţinut la sursă şi virat la bugetul statului în cotele prevăzute de lege.
Plata dividendelor nete cuvenite acţionarilor SNTGN Transgaz SA este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data plăţii. Perioada de derulare a plăţii dividendelor aferente anului financiar 2014 este 15 iulie 2015 - 15 iulie 2018, ultima zi de plată.
Comisionul aferent plăţii dividendelor se suportă de către SNTGN Transgaz SA.
Modalitățile de plată sunt următoarele:
1. prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central;
2. prin intermediul Depozitarului Central (DC) - pentru acţionarii care se adresează direct Depozitarului Central
3. prin BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plată desemnat de TRANSGAZ pentru acționarii care nu au cont deschis la un Participant.

....