Tarife de transport 2015-2016

TARIFELE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE VALABILE PENTRU ANUL GAZIER 2015 - 2016
(COMPONENTELE TARIFULUI NU CONȚIN TVA)
 

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, stabilite prin Ordinul președintelui ANRE nr. 136/14 august 2015,  publicat în M.Of. al României, Partea I, Nr. 632/19.VIII.2015 sunt următoarele:

 

Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/ieşire pentru servicii ferme/întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport lei/MWh/oră

Punct/Grup de puncte de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport

Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale

Termen lung

Termen scurt

Anual

Trimestrial

Lunar

Zilnic

vară

iarnă

vară

iarnă

vară

iarnă

Punct/Grup de puncte de intrare în SNT

grupul punctelor de intrare din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin Sistemul naţional de transport  

0.93

1,62

3,61

2,40

5,36

3,60

8,03

grupul punctelor de intrare din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe non-UE (Medieşu Aurit şi Isaccea Import)

3,62

6,30

14,00

9,30

20,77

13,97

31,15

punctul de intrare din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE (Csanadpalota)

3,00

5,22

11,61

7,71

17,22

11,58

25,84

grupul punctelor de intrare din depozitele de înmagazinare subterană

1,43

2,48

5,52

3,67

8,19

5,51

12,28

Punct/Grup de puncte de ieşire din SNT

grupul punctelor de ieşire către sistemele de distribuţii, reţelele de conducte din amonte şi clienţii finali racordaţi direct la sistemul de transport

1,86

3,24

7,22

4,79

10,70

7,20

16,05

grupul punctelor de ieşire către depozitele de înmagazinare subterană

1,50

2,60

5,79

3,85

8,59

5,78

12,89

punctul de ieşire din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din state membre ale UE (Csanadpalota)

6,70

11,66

25,93

17,22

38,46

25,86

57,69

punctul de ieşire din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din state terţe non-UE (Ungheni)

0,81

1,41

3,13

2,08

4,64

3,12

6,96

Tarife volumetrice pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie

3,63 lei/MWh

Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin Sistemul naţional de transport

4,38 lei/MWh

Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată (exclusiv impozit pe monopol)

3,53 lei/MWh

Coeficienti de multiplicare utilizati de SNTGN Transgaz SA in anul IV (1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2016) al celei de-a treia perioade de reglementare, la stabilirea tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme de transport gaze naturale pe termen scurt

Calculator tarif de transport