Avertizări în interes public

În aplicarea Legii nr. 361/2022, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a operaționalizat canalele de raportare internă care pot fi folosite de către persoanele care doresc să depună o avertizare în interes public, în condițiile legii.

Formularul de raportare poate fi completat și transmis într-unul din următoarele moduri:

  • prin e-mail, la adresa integritate@transgaz.ro ;
  • în scris, pe suport hârtie. Pe plicul în care se introduce formularul, vor fi completate, citeț și vizibil, următoarele:
  • mențiunea ”AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC”;
  • calitatea destinatarului (potrivit legii, plicul va fi adresat, la alegere ”Directorului General al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.”, ”persoanei desemnate conform Legii nr. 361/2022 la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. sau ”Consilierului de integritate al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.” );
  • adresa destinatarului.

Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

Formular de raportare în interes public