Anunț - „Conductă de transport gaze naturale DN 250 x 40 bar Vernești – Mărăcineni – Poșta Cîlnău județul Buzău”