Anunț - „Acord Acces – Racord și SRMP Bicău 2 (inclusiv alimentare cu energie electrică a SRM), județul Satu Mare”