Limite de funcționare ale SNT

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 75,0 ÷ 78,0 mil.Sm3 = 804.150.000 ÷ 836.316.000 kWh

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 68,0 ÷ 75,0 mil.Sm3 = 729.096.000 ÷ 804.150.000 kWh sau LP este cuprins între 78,0 ÷ 81,0 mil.Sm3 = 836.316.000 ÷ 868.482.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 63,0 ÷ 68,0 mil.Sm3 = 675.486.000 ÷ 729.096.000 sau LP este cuprins între 81,0 ÷ 83,0 mil.Sm3 = 868.482.000 ÷ 889.926.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 63,0 mil.Sm3 = 675.486.000 kWh  sau LP > 83,0 mil.Sm3 = 889.926.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2023: PCS=10,722 kWh/Sm3.