Comunicat - Plata dividende

In conformitate cu prevederile Hotararii nr 1 a Adunarii Generate Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 2826/20.05.2014 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul in Medias, P-ta C.I.Motas nr.1, Jud Sibiu, numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului Sibiu J32/301/2000, CIF RO 13068733, anunta plata prin unitatile Bancii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare 19 mai 2014, a unui dividend brut aferent exercitiului financiar 2013 de 17,58 lei/actiune, incepand cu data de 29 iulie 2014,dupa cum urmeaza ...