Rezervare de capacitate pe conducta Isaccea 1 – Negru Vodă 1 (CAM-NC)

Contractul - cadru de transport al gazelor naturale, termenii și condițiile specifice aferente contractelor anuale/trimestriale/lunare/zilnice de transport al gazelor naturale, încheiate în urma derulării licitațiilor pentru rezervarea de capacitate fermă și întreruptibilă în punctele de intrare în / ieșire din conducta Isaccea 1 – Negru Vodă 1, tarifele pentru produsele de capacitate oferite:

Documente aferente Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate (PRRC):

Tarife

Informații privind capacitățile estimate în contextul implementării proiectului de asigurare a fluxurilor bidirecționale pe conducta Trans-Balcanică - AICI