Puteri calorifice superioare - PUNCTE FIZICE DE IESIRE - Anexa 3