Dividende

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.1638/15.05.2017 Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, cu sediul în Mediaș, P-ța C.I.Motaș nr.1, jud. Sibiu, anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2016, prin intermediul Depozitarului Central SA și BRD Groupe Societe Generale – agentul de plată desemnat, începând cu data de 18 iulie 2017 (data plății), pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare 27 iunie 2017. Data „ex- date” stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de 26.06.2017.

Dividendul brut aferent exercițiului financiar 2016 este de 46,33 lei/acțiune, iar impozitul pe dividende va fi reținut la sursă și virat la bugetul statului în cotele prevăzute de lege. Conform prevederilor noului Cod Fiscal intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016, cota standard de impozitare aplicabilă dividendelor aferente anului 2016 este de 5%. În situația în care acționarii nerezidenți fac dovada faptului că pot beneficia de o cotă mai favorabilă de impozitare, se vor aplica reținerile de impozit conform prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate cu Statul Român în acest sens. Pentru determinarea impozitului pe dividende se au în vedere și alte prevederi ale Codului Fiscal.

Plata dividendelor nete cuvenite acționarilor SNTGN Transgaz SA este supusă prevederilor legale generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data plății. Perioada de derulare a plății dividendelor aferente anului financiar 2016 este 18 iulie 2017 - 18 iulie 2020, ultima zi de plată.

Tarifele Depozitarului Central SA precum și comisioanele bancare percepute de BRD Groupe Societe Generale pentru plata dividendelor nete sunt suportate de către SNTGN Transgaz SA.

........